Options

คำแนะนำสำหรับการใช้ RapidMiner Community เพื่อคนไทย

sgenzersgenzer Administrator, Moderator, Employee, RapidMiner Certified Analyst, Community Manager, Member, University Professor, PM Moderator Posts: 2,959 Community Manager
edited December 2018 in Help

แปลและดัดแปลงมาจากระเบียบภาษาอังกฤษ ซึ่งอัปเดตเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2018

 

RapidMiner ยินดีต้อนรับผู้สนใจทุกท่านสู่ community ของเรา เราต้องการให้ community นี้เป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร คำถาม เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ RapidMiner ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเราและหลักการต่างๆ ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science and Analytics) ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีคำแนะนำสำหรับสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ใน community นี้

 

หลักเกณฑ์พื้นฐาน:

 • ถ้าต้องการเขียนหัวข้อใหม่หรือแสดงความคิดเห็น คุณจะต้องทำการ log in เข้าสู่ระบบเสียก่อน มิเช่นนั้นคุณจะทำได้แค่อ่านเพียงอย่างเดียว ถ้าคุณต้องการ login ให้กดที่ปุ่ม Register
 • Community นี้ประกอบไปด้วย ฟอรัม (forum) บล็อก (blog) ไอเดียต่างๆ และบทความจากฐานความรู้ (Knowledge Base)
 • ทุกคนสามารถเขียนข้อความ (post) หรือแสดงความคิดเห็น (comment) ในส่วนของฟอรัมหรือไอเดียได้ ถ้าคุณต้องการเขียนบล็อกหรือบทความจากฐานความรู้จำเป็นต้องได้รับสิทธิ์เสียก่อน ถ้าคุณต้องการได้สิทธิ์เหล่านั้นโปรดติดต่อ community@rapidminer.com พร้อมทั้งอธิบายแนวความคิดที่คุณต้องการเขียนมาด้วย
 • หากคุณชอบหัวข้อความคิดเห็น บล็อก หรือ บทความฐานความรู้ให้กด "Like" โดยการคลิกที่ปุ่ม "Thumbs up!" เพื่อช่วยให้สมาชิกมีอันดับที่ดีขึ้นใน community นี้
 • นอกจากนี้ท่านยังสามารถได้รับการจัดอันดับใน community ด้วยการส่งคำถามและให้คำตอบ
 • community นี้มีการกลั่นกรองโดยผู้ดูแล (moderator)
 • เงื่อนไขและการใช้งานในรูปแบบภาษาอังกฤษดูได้จาก http://community.rapidminer.com/t5/Community-News/Community-Terms-amp-Conditions/m-p/3#M1

สิ่งที่ควรทำ:

 • ตั้งคำถามของคุณแล้วคนอื่นๆ ใน community จะมาช่วยกันหาคำตอบ
 • ช่วยตอบคำถามจากประสบการณ์และความรู้ของคุณซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้กลับมาใช้งานมากขึ้น
 • แสดงความชอบโดยการกดปุ่ม Like
 • เมื่อเจอข้อคิดเห็นที่เป็นคำตอบ ให้กดปุ่ม Accepted Solution แล้วคนถัดไปที่เข้ามาดูหัวข้อนี้จะเห็นข้อคิดเห็นนั้นเป็นอันดับแรก
 • ช่วยกันดูแล community โดยการรายงานเนื้อหาที่เป็น spam หรือ Troll-Free
 • ช่วยแนะนำตัวเองว่าเป็นใคร ทำงานที่หน่วยงานใด 
 • รายงานการละเมิดถ้าคุณเจอปัญหาเหล่านี้
 • ถ้าคุณเจอหัวข้อหรือบทความที่น่าสนใจใน community รบกวนแชร์ให้คนอื่นได้เห็นผ่านทาง Social Media ต่างๆ


สิ่งที่ไม่ควรทำ:

 • อย่าแอบอ้างว่าคุณเป็นพนักงานของ RapidMiner หรือแอบอ้างว่าเป็นคนอื่น
 • อย่าเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น
 • อย่าโพสต์ข้อความที่เป็น Troll หรือ slam มิเช่นนั้นเราจะลบโพสต์ของคุณในครั้งแรกแต่หากคุณยังคงทำอีกเราก็จะยกเลิกบัญชีของคุณ
 • อย่าเลือกปฏิบัติกับคนอื่นเนื่องจากประเทศต้นกำเนิด เชื้อชาติ เชื้อชาติทางเพศ รสนิยมทางเพศ เอกลักษณ์ทางเพศ ทีมกีฬาที่ชื่นชอบ หรือลักษณะอื่นใดหรือมีทัศนคติที่ส่งผลต่อผู้ใช้รายอื่น

หากคุณมีข้อสงสัยคำถาม คำร้องเรียน ข้อเสนอแนะหรือต้องการให้คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ คุณสามารถติดต่อผู้ดูแลฟอรัมนี้ ผู้ดูแลของ RapidMiner ในฟอรัมที่เรียกว่า Community Matters หรือทาง e-mail to community@rapidminer.com (ภาษาอังกฤษ)

Comments

 • Options
  lapommaelapommae Member Posts: 1 Newbie
  I'm trying to use machine learning to predict the behaviour of the results. I'm suppose to predict the results for column G, H, I, J, K using inputs from column B, C, D, E, F (100 rows of results). However, auto model is unable to generate any results and it keeps showing error across all models and in some instances showing the same classification errors across all models. I don't think my data has any issues so what would be the problem?
Sign In or Register to comment.