رپیدماینر فارسی

mbsmbs Member Posts: 125  Guru
edited May 9 in Help
سلام. چند قانون ساده و سریع برای ارسال سوالات در انجمن رپیدماینر
اولویت اولیه جستجو: لطفا قبل از بیان هر مطلبی، ابتدا ایده خود را در انجمن جستجو کنید.  چنانچه ایده شما از قبل در انجمن موجود بود نترسید زیرا ذهنهای بزرگ یکسان فکرمیکنند     

</>   به پست خود با استفاده از کد  "XML" خود را به طور کامل از تب XML  پردازش 

و به کمک ابزار موجود وارد کنید برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کرده و مقاله موجود را بخوانید فقط توجه داشته باشید که اپراتورها را از محیط داخلی رپیدماینر کپی نکنید
https://community.rapidminer.com/discussion/37047/how-can-i-share-processes-without-rapidminer-server

   برچسب ها و لیبل ها را در حین نگارش اضافه کنید زیرا این به ما کمک میکند که پیشنهادات شما را دسته بندی کنیم

  فرابخوانید @sgenzer   دیگران را با استفاده از @ نام کاربری برای مثال 

   با یکدیگر به ویژه با تازه واردها مهربان باشید زیرا یک زمانی هم خودتان تازه وارد بوده اید

  انجمن با برگشت به گذشته و کمک به دیگران رشد میکند

    ارسال کنید @sgenzer   مطلب نهایی: اگر زمانی تمام این نکات را کامل خواندید آنگاه پیامی حاوی متن زیر به  

من تمام مطالب را تا انتها خواندم

 آنگاه ما شما را به قرعه کشی رایگان ماهانه رپیدماینر خواهیم برد

 

ضمن خوش آمدگویی از توجه شما متشکرم
 
اسکات
mbsrfuentealba

Comments

 • rfuentealbarfuentealba Moderator, RapidMiner Certified Analyst, Member, University Professor Posts: 362   Unicorn
  @mbs This is a great initiative! Congratulations! If there is anything I as a fellow "RapidMiner in a foreign language" (in my case, Spanish) community member can help you with, please drop me a line. :)

  All the best,

  Rodrigo.
  mbssgenzer
 • mbsmbs Member Posts: 125  Guru
  edited May 29
  @rfuentealba
  Thank you in advance for your cooperation :)
  regards 
  mbs
  sgenzer
Sign In or Register to comment.