Options

راهنمای فارسی برای ارسال سوال در انجمن رپیدماینر

[Deleted User][Deleted User] Posts: 0 Learner III
edited March 2020 in Knowledge Base
دوستان گرامی سلام
باتوجه به این که ممکن است برای اولین بار باشد که در این انجمن عضو میشوید لذا برای رفاه شما بزرگواران این راهنما را در انجمن قرار میدهم و از شما خواهشمندم آن را تا انتها بخوانید
دوستان گرامی لطفا پس از عضویت در انجمن و جهت آشنایی بیشتر و ارسال سوال ابتدا سوال یا مطلب مورد نظر خود را در انجمن سرچ نمایید مانند تصویر زیر

در بیشتر موارد اغلب سوالات مطرح شده برای کاربران تکراری است و تنها با یک سرچ ساده جواب سوال خود را در کوتاه ترین زمان ممکن پیدا خواهید کرد
در بخشی دیگر در انجمن فیلم های کوتاه آموزشی برای شما تهیه شده تا چنانچه نیاز به آموزش بیشتر داشتید از آنها استفاده کنید لذا میتوانید در این بخش فیلم آموزشی موردنظر خود را به سادگی بیابید

چنانچه پاسخ سوال خود را نیافتید از بخش مرتبط با مطرح کردن سوالات میتوانید به سادگی سوال خود را ارسال کنید 

در گوشه مانیتور خود علامت های زیر را میبینید که علامت کره زمین بیانگر ارسال پاسخ یا کامنتی برای یکی از پست های عمومی شما است
علامت باکسی که دارای فلش است بیانگر پیام های خصوصی شما است که توسط اعضای انجمن ارسال میشود و شما نیز میتوانید با کمک آن به صورت خصوصی برای دیگران پیام ارسال کنید
علامت ستاره بیانگر مواردی است که شما به آنها علاقه دارید و برای آنها نشانه گذاری کرده اید
و علامت چرخ دنده بیانگر تنظیمات شخصی شما میباشد

گاهی شاید لازم باشد که کد موردنظر خود را در انجمن ارسال کنید برای سهولت در انجام این کار لطفا با استفاده از بخشی که در تصویر زیر مشخص شده کد خودرا ارسال کنید

لطفا در هنگام ارسال سوال در انجمن عنوان سوال خود را با دقت انتخاب نمایید زیرا این عنوان در ابتدا برای تمام پستها بدون دیدن کامل آن پست نمایش داده میشود و از این طریق اعضای انجمن بهتر و ساده تر میتوانند به شما کمک کنند
در باکس اخر در شکل فوق برچسب های موردنیاز و معروف برای دسته بندی سوالات ارسال شده وجود دارد لطفا درصورت امکان این باکس را با برچسب موردنظر پرکنید
نکته ای در رابطه با افرادی که در انجمن به سوالات پاسخ میدهند باید عرض کنم که در حقیقت این افراد اعضای داوطلب مردمی ای هستند که در زمینه دیتا فعالیت میکنند و در زمان فراغت خود بسیار مهربانانه به سوالات مطرح شده پاسخ میدهند لذا خواهشمندم درصورت دریافت با تاخیر پاسخ خود صبور باشید تا آنها بتوانند به شما کمک کنند
لطفا از تکرار مجدد سوال خود در انجمن خودداری فرمایید

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید
https://community.rapidminer.com/discussion/55793/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%B1%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C#latest

در پایان ضمن خوش آمد گویی آرزوی موفقیت برای شما بزگواران را دارم
باتشکر
mbs

Comments

 • Options
  behnaz81behnaz81 Member Posts: 1 Newbie

  Hi, I have tried to follows the video-( Cross Selling – Do you want fries with that), but when I import the data to rapidminer header  shows like att1,att2,..., What should I do to resolve the issue?

 • Options
  CKönigCKönig Administrator, Moderator, Employee, Member Posts: 70 RM Team Member
  Hi @behnaz81

  The dataset "75000-out2.csv" available at http://users.csc.calpoly.edu/~dekhtyar/466-Spring2018/labs/lab01.html only consists of the raw data. To get the actual names for the columns, you will also need the "goods.csv" file.


  I attached an example process to import both csv files, rename the columns accordingly and store the dataset in the repository. Please adjust the paths to the local files.

  <div><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><process version="10.2.000"></div><div>&nbsp; <context></div><div>&nbsp; &nbsp; <input/></div><div>&nbsp; &nbsp; <output/></div><div>&nbsp; &nbsp; <macros/></div><div>&nbsp; </context></div><div>&nbsp; <operator activated="true" class="process" compatibility="10.2.000" expanded="true" name="Process"></div><div>&nbsp; &nbsp; <parameter key="logverbosity" value="init"/></div><div>&nbsp; &nbsp; <parameter key="random_seed" value="2001"/></div><div>&nbsp; &nbsp; <parameter key="send_mail" value="never"/></div><div>&nbsp; &nbsp; <parameter key="notification_email" value=""/></div><div>&nbsp; &nbsp; <parameter key="process_duration_for_mail" value="30"/></div><div>&nbsp; &nbsp; <parameter key="encoding" value="SYSTEM"/></div><div>&nbsp; &nbsp; <process expanded="true"></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <operator activated="true" class="open_file" compatibility="10.2.000" expanded="true" height="68" name="Open File" width="90" x="45" y="34"></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="resource_type" value="file"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="filename" value="C:\Projects\ExtendedBakeryDataset\75000\75000-out2.csv"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <description align="center" color="purple" colored="true" width="126">! adjust local path !</description></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; </operator></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <operator activated="true" class="read_csv" compatibility="10.2.000" expanded="true" height="68" name="Read CSV" width="90" x="179" y="34"></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="column_separators" value=","/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="trim_lines" value="false"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="use_quotes" value="true"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="quotes_character" value="&quot;"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="escape_character" value="\"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="skip_comments" value="true"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="comment_characters" value="#"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="starting_row" value="1"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="parse_numbers" value="true"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="decimal_character" value="."/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="grouped_digits" value="false"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="grouping_character" value=","/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="infinity_representation" value=""/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="date_format" value=""/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="first_row_as_names" value="false"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <list key="annotations"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="time_zone" value="SYSTEM"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="locale" value="English (United States)"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="encoding" value="windows-1252"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="read_all_values_as_polynominal" value="false"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <list key="data_set_meta_data_information"></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="0" value="tx.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="1" value="att2.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="2" value="att3.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="3" value="att4.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="4" value="att5.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="5" value="att6.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="6" value="att7.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="7" value="att8.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="8" value="att9.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="9" value="att10.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="10" value="att11.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="11" value="att12.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="12" value="att13.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="13" value="att14.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="14" value="att15.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="15" value="att16.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="16" value="att17.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="17" value="att18.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="18" value="att19.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="19" value="att20.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="20" value="att21.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="21" value="att22.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="22" value="att23.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="23" value="att24.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="24" value="att25.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="25" value="att26.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="26" value="att27.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="27" value="att28.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="28" value="att29.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="29" value="att30.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="30" value="att31.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="31" value="att32.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="32" value="att33.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="33" value="att34.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="34" value="att35.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="35" value="att36.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="36" value="att37.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="37" value="att38.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="38" value="att39.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="39" value="att40.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="40" value="att41.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="41" value="att42.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="42" value="att43.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="43" value="att44.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="44" value="att45.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="45" value="att46.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="46" value="att47.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="47" value="att48.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="48" value="att49.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="49" value="att50.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="50" value="att51.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </list></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="read_not_matching_values_as_missings" value="false"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <description align="center" color="transparent" colored="false" width="126">75000-out2.csv&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;manually set first row to be named &amp;quot;tx&amp;quot;</description></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; </operator></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <operator activated="true" class="open_file" compatibility="10.2.000" expanded="true" height="68" name="Open File (2)" width="90" x="45" y="238"></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="resource_type" value="file"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="filename" value="C:\Users\Projects\ExtendedBakeryDataset\goods.csv"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <description align="center" color="purple" colored="true" width="126">! adjust local path !</description></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; </operator></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <operator activated="true" class="read_csv" compatibility="10.2.000" expanded="true" height="68" name="Read CSV (2)" width="90" x="179" y="238"></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="column_separators" value=","/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="trim_lines" value="false"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="use_quotes" value="true"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="quotes_character" value="&quot;"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="escape_character" value="\"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="skip_comments" value="true"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="comment_characters" value="#"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="starting_row" value="1"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="parse_numbers" value="true"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="decimal_character" value="."/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="grouped_digits" value="false"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="grouping_character" value=","/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="infinity_representation" value=""/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="date_format" value=""/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="first_row_as_names" value="true"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <list key="annotations"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="time_zone" value="SYSTEM"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="locale" value="English (United States)"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="encoding" value="windows-1252"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="read_all_values_as_polynominal" value="false"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <list key="data_set_meta_data_information"></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="0" value="Id.true.integer.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="1" value="Flavor.true.polynominal.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="2" value="Food.true.polynominal.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="3" value="Price.true.real.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="4" value="Type.true.polynominal.attribute"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </list></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="read_not_matching_values_as_missings" value="false"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <description align="center" color="transparent" colored="false" width="126">goods.csv</description></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; </operator></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <operator activated="true" class="blending:generate_columns" compatibility="10.2.000" expanded="true" height="82" name="Generate Attributes" width="90" x="313" y="238"></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <list key="function_descriptions"></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="New" value="replaceAll(concat(Flavor, &quot; &quot;, Food), &quot;'&quot;, &quot;&quot;)"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="Old" value="concat(&quot;att&quot;, str(Id+2))"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </list></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="keep_all_columns" value="true"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <description align="center" color="transparent" colored="false" width="126">create mapping of generic and new names</description></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; </operator></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <operator activated="true" class="blending:select_attributes" compatibility="10.2.000" expanded="true" height="82" name="Select Attributes" width="90" x="447" y="238"></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="type" value="include attributes"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="attribute_filter_type" value="a subset"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="select_attribute" value=""/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="select_subset" value="Old␞New"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="also_apply_to_special_attributes_(id,_label..)" value="true"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; </operator></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <operator activated="true" class="blending:rename" compatibility="10.2.000" expanded="true" height="82" name="Rename" width="90" x="581" y="34"></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <list key="rename attributes"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="from_attribute" value="Old"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="to_attribute" value="New"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <description align="center" color="transparent" colored="false" width="126">use generated list to rename generic attX to real name</description></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; </operator></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <operator activated="true" class="store" compatibility="10.2.000" expanded="true" height="68" name="Store" width="90" x="715" y="34"></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <parameter key="repository_entry" value="ExtendedBakeryDataset"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <description align="center" color="purple" colored="true" width="126">! adjust repository location !</description></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; </operator></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <connect from_op="Open File" from_port="file" to_op="Read CSV" to_port="file"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <connect from_op="Read CSV" from_port="output" to_op="Rename" to_port="example set input"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <connect from_op="Open File (2)" from_port="file" to_op="Read CSV (2)" to_port="file"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <connect from_op="Read CSV (2)" from_port="output" to_op="Generate Attributes" to_port="table input"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <connect from_op="Generate Attributes" from_port="table output" to_op="Select Attributes" to_port="example set input"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <connect from_op="Select Attributes" from_port="example set output" to_op="Rename" to_port="dictionary input"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <connect from_op="Rename" from_port="example set output" to_op="Store" to_port="input"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <connect from_op="Store" from_port="through" to_port="result 1"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <portSpacing port="source_input 1" spacing="0"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <portSpacing port="sink_result 1" spacing="0"/></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <portSpacing port="sink_result 2" spacing="0"/></div><div>&nbsp; &nbsp; </process></div><div>&nbsp; </operator></div><div></process></div>

Sign In or Register to comment.