Options

خطاهایی که عموما در رپیدماینر زیاد تکرار میشوند

[Deleted User][Deleted User] Posts: 0 Learner III

سلام دوستان گرامی 
این پست در رابطه با خطاهایی هست که اغلب در روال پردازش خود ممکن است با آنها رو برو شوید

پیغام خطا
تنظیم نقش: ویژگی یافت نشدعلل عمومی
بیشتر اوقات کاربران هنگام تلاش برای تایپ نام ویژگی در اپراتور  
Set Role
  با این خطا برخورد می کنند
خطاهایی که قابل برطرف شدن هستند
انتخاب یکی از گزینه ها از منوی کشویی معمولاً این مسئله را برطرف می کند


بازیابی: داده های مخزن بازیابی نمی شود


بیشتر اوقات کاربران هنگام نوشتن نام پرونده در اپراتور مخزن با این خطا برخورد می کننداگر هنوز داده ای وارد نکرده اید ، ابتدا باید این کار را انجام دهید

اگر داده هایی را قبلاً وارد کرده اید ، روی نماد پوشه کلیک کرده و یک نمونه را انتخاب کنید


منبع

https://community.rapidminer.com/discussion/53550/fixing-most-common-errors-in-rapidminer-studio
Sign In or Register to comment.